• За нас

  Производство на официални и спортно-елегантни облекла за деца.

  SEVTEX Ltd. е водеща фирма производител на официални и спортно-елегантни облекла за деца от 1 до 14 год. възраст.

  Компанията е основана в Хасково през 1991. В момента в нея работят около 60 високо квалифицирани работници на различни нива в технологичния процес, които осигуряват затворен цикъл от създаването на модела до доставянето му в търговската мрежа .

  Магазин - БТЦ "Илиенци 2"

  Магазин № 123-124 Схема на комплекса
  Адрес: София, 1231 ул. „П. Панайотов“ 12
  Телефон: +359 886 999 669; +359 899 91 66 66
  E-mail: sevtex@sevtex-bg.com
  www.sevtex-bg.com

  Нашите продукти

  Като производители сме заложили свой собствен стил в облеклата, което се дължи на факта, че всички модели са разработени от дизайнерския ни екип. Това им придава индивидуалност, добре позната и ценена от всички, които обличат децата си в дрехи носещи нашата марка .

  Качеството на продукцията е на специално внимание, тъй като ние осъществява контрол на няколко нива - от проекта до влизането на готовата продукция в склад. Не на последно по важност място, трябва да се отбележи и доброто представяне на нашите продукти на външния пазар.

  Схема на "Илиенци 2"